Dzień powszedni:
7:00 - Fara
18:30- Fara

Niedziele i święta:
7:00 - Fara
8:30 - Fara
9:30 - Kościół WNP
10:00 - Kościół św.M. Kolbe w Tłokach
11:00 - Kościół WNP
12:30 - Fara
18:30 - Fara

Nabożeństwo Fatimskie
każdego 13 dnia w miesiącach od maja do października po Mszy św. wieczornej.

Kaplica Najświętszego Sakramentu
Adoracja od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 18.00

Biuro parafialne
Pon-Pt: 9.00 - 12.00
W poniedziałki, środy i piątki
przyjmowani są narzeczeni: 16.00 - 17.00
W pierwszy piątek miesiąca po południu biuro nieczynne.
Ostatnia aktualizacja strony
25.06.2022 10:00

Osób online: 2


stat4u


 
Dodano: 2020-04-22, Nabór uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej w Wolsztynie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie

ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2020/21

 

Jeśli masz ochotę nauczyć się grać na wymarzonym instrumencie, zapraszamy Cię do naszej szkoły

Uczymy grać na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, flecie, trąbce, klarnecie, saksofonie, gitarze i perkusji.
Już dziś pobierz i wypełnij kwestionariusz zgłoszenia

i wyślij go na adres mailowy szkoły

sekretariat@psm.bior.pl

lub na adres pocztowy:

ul.5 Stycznia 20

64-200 Wolsztyn

tel. 68 384 31 50 (w godz.8:00 – 12:00)

500 319 733 (w godz.12:00 – 16:00)

Wszelkich informacji szukaj na stronie internetowej naszej szkoły

www.psm.bior.pl

 

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNAZGŁOSZENIE ZAPISU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

INFORMACJE O KANDYDACIE

 

  

1. NAZWISKO 

 

2. IMIĘ                                                                        PESEL 

 

3. DATA I MIEJSCE URODZENIA 

 

4. IMIONA I NAZWISKO RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

  

5. ADRES ZAMIESZKANIA 

 

  

6. SZKOŁA, KLASA DO KTÓREJ UCZĘSZCZA KANDYDAT 

 

7. DOTYCHCZASOWE PRZYGOTOWANIE MUZYCZNE 

 

8. NA JAKIM INSTRUMENCIE CHCE SIĘ UCZYĆ 

 

9. CZY POSIADA INSTRUMENT (JAKI) 

 

10. NUMER TELEFONU OJCA 

 

11 . NUMER TELEFONU MATKI 

 

12. NUMER TELEFONU DOMOWEGO 

 

 

 

Podpis kandydata                                                                      Podpis rodziców

 

 

 

 Miejscowość, data

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 

1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. Pfeiffer, ul.5 Stycznia, 64-200 Wolsztyn,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl

 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 

7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

 PODPIS MATKI                                                                                    PODPIS OJCA