Dzień powszedni:
7:00 - Fara
18:30- Fara

Niedziele i święta:
7:00 - Fara
8:30 - Fara
9:30 - Kościół WNP
10:00 - Kościół św.M. Kolbe w Tłokach
11:00 - Kościół WNP
12:30 - Fara
18:30 - Fara

Nabożeństwo Fatimskie
każdego 13 dnia w miesiącach od maja do października po Mszy św. wieczornej.

Kaplica Najświętszego Sakramentu
Adoracja od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 18.00

Biuro parafialne
Pon-Pt: 9:00 - 12:00
I piątki biuro czynne tylko do 12:00
Dodatkowo w poniedziałki i piątki
przyjmowani są narzeczeni: 16:00 - 17:00
Ostatnia aktualizacja strony
31.05.2020 08:04

Osób online: 9


stat4u


 
Dodano: 2020-03-21, Ogłoszenia parafialne - 4 Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

1. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce do odwołania
nie będą prowadzone gorzkie żale, różaniec, droga krzyżowa, nowenna
i wymienianki.

Msze św. tylko we farze.

Dni powszednie: 7.00 i 18.30.

Niedziela - Fara: 7.00, 8.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30. Tłoki 10.00.

Dodatkowa Msza św. w niedzielę o godz. 15.45 w kościele farnym.
Stosując się do rozporządzeń organów państwowych liczba uczestników
nie powinna przekraczać 50 osób.

Zachęcamy do modlitwy różańcowej w domach o godz. 20.30. My kapłani
również się modlimy modlitwą różańcową. Przypominamy, że z fary jest
możliwość uczestniczenia we Mszy św. przez internet.

2. Okazja do spowiedzi świętej w dni powszednie od godz. 7.00 rano do 7.30
i wieczorem od godz. 18.00 do 18.30. Zachowujemy właściwą odległość i po
spowiedzi św. dezynfekujemy folie chusteczką antybakteryjną.

3.
W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św.: 7.00 i 18.30.
Jest to Dzień Świętości Życia. Zachęcamy prywatnie do podjęcia się duchowej
adopcji dziecka.


Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja ..., postanawiam mocno i przyrzekam, że dnia 25 marca 2020 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ...


Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które
duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen


4. Zmarła: Weronika Ratajczak - Wieczny odpoczynek ...

BÓG ZAPŁAĆ:


• za dojrzałą postawę i odpowiednią liczbę wiernych podczas każdej Mszy św.


• za ofiary na remont kościoła W.P.


• za składane ofiary na daninę diecezjalną

                                                            Ks. Kanonik Sławomir Majchrzak – Proboszczfarawolsztyn.plWydrukuj tekst...