Dzień powszedni:
7:00 - Fara
18:30- Fara

Niedziele i święta:
7:00 - Fara
8:30 - Fara
9:30 - Kościół WNP
10:00 - Kościół św.M. Kolbe w Tłokach
11:00 - Kościół WNP
12:30 - Fara
18:30 - Fara

Nabożeństwo Fatimskie
każdego 13 dnia w miesiącach od maja do października po Mszy św. wieczornej.

Kaplica Najświętszego Sakramentu
Adoracja od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 18.00

Biuro parafialne
Pon-Pt: 9.00 - 12.00
W poniedziałki, środy i piątki
przyjmowani są narzeczeni: 16.00 - 17.00
W pierwszy piątek miesiąca po południu biuro nieczynne.
Ostatnia aktualizacja strony
21.05.2022 09:59

Osób online: 2


stat4u


 


Miasto

Parafia Wolsztyn

 

Południowo-zachodni kraniec wysoczyzny poznańskiej przecina rynna jeziorna jezior Wolsztyńskiego i Berzyńskiego. Teren ten, bardzo podmokły nie sprzyjał osadnictwu. Jednak już w pierwszej połowie XIII wieku przybyli tu Cystersi, osiadając w Obrze. W tym samym wieku powstawały i inne wsie, związane z rodami rycerskimi. Jedną z nich było Komorowo, należące w latach 1311-1320 do rycerza Peregryna III sprawującego zaszczytną godność dworską królewskiego podczaszego.

Późniejsze miasto Wolsztyn powstało na gruntach komorowskich i, wbrew licznym hipotezom, zostało założone około 1380 roku przez wzmiankowanego Peregryna III. Na ukształtowanie miejskiego herbu (Matka Boża z Dzieciątkiem w płomienistej mandorli) mogli mieć wpływ Cystersi z Paradyża, z którymi łączyły panów komorowskich bardzo dobre stosunki. Także trasa kołowa wiodąca z Poznania przez Wolsztyn na Śląsk, biegnąca przesmykiem między jeziorami, ukształtowana została w XIII wieku, a z racji znacznego skrótu stała się głównym traktem odciągającym podróżnych od pierwotnej, dłuższej drogi omijającej jeziora. Wybór miejsca na założenie miasta Wolsztyna okazał się na tyle słusznym, że ośrodek ten (potwierdzenie praw miejskich w 1469 roku) zaczął się prężnie rozwijać, choć miasto nigdy nie zostało otoczone murami. Jedyny punkt oporu - brama Niałecka, pełniła także funkcje związane z pobieraniem myta.

Wolsztyn, należący przez wieki do możnych rodów Iłowieckich, Powodowskich, Miękickich i Mycielskich, swoje urbanistyczne ukształtowanie wywodzi z XVI wieku, z którego to czasu, we współczesnym układzie można wydzielić Rynek i miejsce usytuowania kościoła parafialnego. Pierwotny układ zatarły liczne, późniejsze przebudowy związane z wielokrotnymi, potężnymi pożarami nawiedzającymi miasto i trawiącymi doszczętnie zabudowę. Obecne ukształtowanie miasta pochodzi z początku XIX wieku i jest wynikiem przeobrażeń dokonanych po pożarze w 1810 roku. Na powstanie dzielnic miał natomiast wpływ rozwój przemysłu i kolejnictwa. Przez wieki miasto słynęło z wyrobów sukienniczych i targów tzw. wełnianych.

Patriotyczna ludność zawsze brała czynny udział we wszystkich zrywach powstańczych. Tak też było i podczas Powstania Wielkopolskiego, kiedy to Wolsztyn został wyzwolony przez powstańców wielkopolskich z Grodziska. Patriotyczna postawa mieszkańców miasta stała się w okresie okupacji przyczyną ostrych represji ze strony niemieckiego okupanta. Mieszkańcy Wolsztyna byli rozstrzeliwani lub wywożeni do obozów koncentracyjnych. W obozach ginęli także wolsztyńscy księża. Po drugiej wojnie światowej miasto niezniszczone działaniami wojennymi zaczęło się ponownie, szybko rozwijać. Obecnie istnieją tu liczne zakłady pracy, rozwija się handel i rzemiosło.

Z Wolsztynem związani są trzej sławni jego mieszkańcy:
wybitny uczony Robert Koch (1843-1910) odkrywca prątka gruźlicy,
Józef Maria Hoene-Wroński (1776-1853) wybitny matematyk, astronom i fizyk, jeden z czołowych przedstawicieli polskiego mesjanizmu
oraz znany rzeźbiarz okresu dwudziestolecia międzywojennego Marcin Rożek powstanie wielkopolski, aresztowany przez hitlerowców w 1942 roku i zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.


Wydrukuj tekst...