Dzień powszedni:
7:00 - Fara
18:30- Fara

Niedziele i święta:
7:00 - Fara
8:30 - Fara
9:30 - Kościół WNP
10:00 - Kościół św.M. Kolbe w Tłokach
11:00 - Kościół WNP
12:30 - Fara
18:30 - Fara

Nabożeństwo Fatimskie
każdego 13 dnia w miesiącach od maja do października po Mszy św. wieczornej.

Kaplica Najświętszego Sakramentu
Adoracja od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 18.00

Biuro parafialne
Pon-Pt: 9.00 - 12.00
W poniedziałki, środy i piątki
przyjmowani są narzeczeni: 16.00 - 17.00
W pierwszy piątek miesiąca po południu biuro nieczynne.
Ostatnia aktualizacja strony
21.05.2022 09:59

Osób online: 1


stat4u


 


Inne modlitwy

Gdy widać, że zbliża się chwila odejścia, ktoś z obecnych może odmawiać stosownie do chrześcijańskich dyspozycji umierającego niektóre z następujących modlitw:


1. Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga Ojca wszechmogącego, który cię stworzył; w imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, który za ciebie cierpiał; w imię Ducha Świętego, który na ciebie zstąpił. Obyś dzisiaj spoczęła w pokoju i zamieszkała na świętym Syjonie z Najświętszą Boga Rodzicielką, Maryją Dziewicą, ze świętym Józefem i ze wszystkimi Aniołami i Świętymi Bożymi.


2. Drogi bracie (Droga siostro), polecam cię wszechmogącemu Bogu i oddaję Twojemu Stwórcy, abyś powrócił(a) do Tego, który cię ukształtował z mułu ziemi. Gdy opuścisz to życie, niech na Twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy Święci. Niech zbawi cię Chrystus, który za ciebie cierpiał na krzyżu. Niech cię wybawi od śmierci wiecznej Chrystus, który za ciebie oddał swoje życie. Niech Chrystus, Syn Boga żywego, zaprowadzi cię do raju i niech ten prawdziwy Pasterz zaliczy cię do grona swoich owiec. Niech On ci odpuści wszystkie grzechy i umieści cię wśród swoich wybranych. Obyś widział (a ) twarzą w twarz swojego Odkupiciela i cieszył (a ) się oglądaniem Boga na wieki wieków. Amen.


3. Przyjmij Panie, swojego sługę (swoją służebnicę) na miejsce zbawienia, którego się spodziewa z Twojego miłosierdzia. Amen.
Wybaw, Panie, swojego sługę (swoją służebnicę) od wszelkiej trwogi. Amen.
Wybaw, Panie, swojego sługę [swoją służebnicę), jak wybawiłeś Noego z potopu. Amen.
Wybaw, Panie, swojego sługę (swoją służebnicę), jak wyprowadziłeś Abrahama z ziemi chaldejskiej. Amen.
Wybaw, Panie, swojego sługę (swoją służebnicę), jak wybawiłeś Joba z jego cierpień. Amen.
Wybaw, panie, swojego sługę (swoją służebnicę), jak wybawiłeś Mojżesza z ręki faraona. Amen.
Wybaw, Panie, swojego sługę (swoją służebnicę), jak wybawiłeś Daniela z lwiej jamy. Amen.
Wybaw, panie, swojego sługę (swoją służebnicę), jak wybawiłeś trzech młodzieńców z pieca ognistego i z rąk złośliwego króla. Amen.
Wybaw, Panie, swojego sługę (swoją służebnicę), jak wybawiłeś Zuzannę od fałszywego oskarżenia. Amen.
Wybaw, Panie, swojego sługę (swoją służebnicę), jak wybawiłeś Dawida z rąk króla Saula i Goliata. Amen.
Wybaw, Panie, swojego sługę (swoją służebnicę), jak wybawiłeś apostołów Piotra i Pawła z więzienia. Amen.
Wybaw, Panie, swojego sługę (swoją służebnicę), przez Jezusa, naszego Zbawiciela, który za nas poniósł gorzką śmierć i obdarzył nas życiem wiecznym. Amen.4. Panie Jezu Chryste, polecamy Ci Twojego sługę N. (Twoją służebnicę N.) i prosimy Cię, Zbawicielu świata, abyś go (ją) łaskawie przyjął do radości w swoim królestwie, gdyż dla niego (niej ) miłosiernie zstąpiłeś na ziemię. Chociaż zgrzeszył(a), nie zaparł(a) się jednak Boga Ojca, ani Syna, ani Ducha Świętego, lecz wierzył(a) i wiernie czcił(a) Boga, który wszystko stworzył.


Można również odmówić lub odśpiewać antyfonę:


Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.


Gdy umierający odda ducha, należy odmówić:

Prowadzący:
Przybądźcie, Święci Boży, pospieszcie na spotkanie, Aniołowie Pańscy.
Wszyscy:
Przyjmijcie tę duszę, zanieście ją przed oblicze Najwyższego.
P. Niech cię przyjmie Chrystus, który cię wezwał, i do Jego królestwa niech cię wprowadzą Aniołowie.
W. Przyjmijcie tę duszę, zanieście ją przed oblicze Najwyższego.
P. Wieczny odpoczynek racz mu (jej) dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu (jej) świeci.
W. Przyjmijcie tę duszę, zanieście ją przed oblicze Najwyższego.
Módlmy się.
Tobie, Boże, polecamy naszego brata (naszą siostrę) N, i prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu (jej ) grzechy, które popełnił(a) z ludzkiej ułomności, aby umarły(a) dla świata żył(a) dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.


Wydrukuj tekst...