Dzień powszedni:
7:00 - Fara
18:30- Fara

Niedziele i święta:
7:00 - Fara
8:30 - Fara
9:30 - Kościół WNP
9:30 - Kościół św.M. Kolbe w Tłokach
11:00 - Kościół WNP
12:30 - Fara
18:30 - Fara

Nabożeństwo Fatimskie
każdego 13 dnia w miesiącach od maja do października po Mszy św. wieczornej.

Kaplica Najświętszego Sakramentu
Adoracja od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 18.00

Biuro parafialne
Pon-Pt: 9.00 - 12.00
W poniedziałki, środy i piątki
przyjmowani są narzeczeni: 16.00 - 17.00
W pierwszy piątek miesiąca po południu biuro nieczynne.
Ostatnia aktualizacja strony
03.06.2023 15:38

Osób online: 4


stat4u


 


RPWP.03.02.01-30-0073/15

RPWP.03.02.01-30-0073/15

 

Tytuł projektu: „Termomodernizacja kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie”

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Energia, działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 r. -  czerwiec 2020 r.

 

Wartość projektu: 770 875,91 tys. zł  

 

Kwota i forma dofinansowania: 598 634,52  tys. zł – dotacja bezzwrotna

 

Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej i inteligentnego zarządzania energią w infrastrukturze publicznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w powiecie wolsztyńskim w wyniku termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie.

 

Planowane efekty rzeczowe:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.
  • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.

 

Planowane rezultaty realizacji projektu:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 EPC,
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 134,83 tony ekwiwalentu CO2/rok,
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 357456,00 kWh/rok,
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 0 MWh/rok,
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1169,87 GJ/rok,
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 1169,87 GJ/rok.

 

 


Wydrukuj tekst...